CategoriesPorady

Program 500 plus

Program 500 plus

Program 500+

Witam, dziś napisze o temacie bardzo na czasie – mianowicie program 500 plus.

Start programu przewidziany jest na kwiecień 2016 roku.
500 złotych na dziecko należy się rodzicom, opiekunom prawnym bez kryterium dochodowego, w przypadku drugiego i każdego kolejnego dziecka.
Kryterium dochodowe dotyczy tylko i wyłącznie pierwszego dziecka – wynosi 800 zł na członka rodziny, bądź 1200 zł na jednego członka rodziny w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Kto może ubiegać się o świadczenie 500+?

– matka
– ojciec
– opiekun prawny
– opiekun faktyczny ( osoba która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka i sprawuje nad nim opiekę )
– rodzice adopcyjni
– rodzic samotnie wychowujący ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba rozwiedziona lub w separacji)

Świadczenie wychowawcze należy się dzieciom do ukończenia 18 lat.

Co oznacza, że jeżeli dziecko ukończyło 18 lat nie jest wliczane w świadczenie, w takim wypadku młodszy potomek jest traktowany jako pierwsze dziecko.
rodzina
Jaka jest kwota zasiłku?

– 500 zł miesięcznie na dziecko
Kwota może być pomniejszona w dwóch przypadkach. Po pierwsze w przypadku urodzenia dziecka w danym miesiącu świadczenie wypłacane jest od dnia narodzin potomka. Analogicznie w przypadku osiągnięcia pełnoletności przez dziecko w takim wypadku świadczenie wypłacane jest do dnia 18 urodzin dziecka.
Forma wypłaty

Świadczenie wypłacane jest w gotowce zgodnie z zadeklarowanym przez nas sposobem wypłaty tj: przekazem pocztowym, przelewem na konto, oraz bezpośrednio w kasie jednostki przyznającej świadczenie.
Kryterium dochodowe

Jak już wcześniej wspominałam kryterium dochodowe dotyczy starania się o świadczenie na pierwsze dziecko. Wynosi 800 zł na jednego członka rodziny, lub 1200 zł na członka rodziny gdy w rodzina wychowuje niepełnosprawne dziecko.

Jak otrzymać świadczenie?

Świadczenie wychowawcze 500 plus wypłacane jest po złożeniu wniosku o jego przyznanie.
Bez względu na to gdzie mieszkasz obowiązuje jeden wzór wniosku (do pobrania na stronie www.mpips.gov) – za przyjmowanie wniosków odpowiada gmina.

Wniosek można złożyć w formie papierowej w jednostce zajmującej się wypłata wsparcia, lub w formie elektronicznej.

W formie elektronicznej wniosek można złożyć:
– platforma ZUS
– bankowość elektroniczna
– portal Emp@tia – tu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.
Składając wniosek przez internet, jeżeli ubiegasz się o świadczenie również na pierwsze dziecko przygotuj potrzebne dokumenty do potwierdzenia swoich dochodów w formie pliku PDF.

Termin składania wniosków

Świadczenie będzie przyznawane na okres 12 miesięcy z okresem wsparcia od 1 października do 30 września. Wyjątkiem jest roku 2016, w którym świadczenie przyznane będzie do września 2017 roku dzięki czemu nie będzie trzeba składać dwóch wniosków w tym samym roku.

Ważne: w roku 2016 rodzice maja trzy miesiące (czyli do 1 lipca) na złożenie wniosku. Dotrzymanie tego terminu oznacza wypłatę świadczenia z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku. Złożenie wniosku po 1 lipca będzie oznaczało, że wypłata świadczenia nastąpi od miesiąca w którym to wniosek został złożony.
W kolejnych latach wypłaty świadczenia i  wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia
Otrzymywanie świadczenia 500 plus nie będzie powodować utraty prawa do innych forum pomocy finansowej. Przepisy zostały bowiem tak zmienione, że 500 zł na dziecko nie będzie traktowane jako dochód co nie wypływa na możliwość otrzymania wsparcia finansowego:
– stypendium szkolne
– świadczenia pomocy społecznej
– dodatków mieszkaniowych
– świadczeń rodzinnych.
Podsumowując:
-500 plus jest wsparciem długofalowym, należy się każdej rodzinie na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego.
-Wnioski można składać już od 1 kwietnia. Wniosek złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy gwarantuje wyrównanie świadczenia wstecz od 1 kwietnia.
-składając wniosek na drugie i kolejne dziecko nie są wymagane dokumenty dochodowe.

Lista banków za pośrednictwem których można złożyć wniosek

Banki, które podpisały list intencyjny to: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Eurobank.
Sprawdź gdzie możesz złożyć wniosek

Wzór wniosku

Print Friendly, PDF & Email

Magda

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.